Algemene Voorwaarden van CJV Vlaardingen

Op al onze activiteiten (eenmalig en/of op regelmatige basis),
voorstellingen en kampen gelden de Algemene Voorwaarden van CJV Vlaardingen.
Een uitwerking van de voorwaarden van activiteiten op éénmalige of regelmatige basis,
kampweken en kampweekenden van CJV Vlaardingen de zijn hieronder te lezen,
verdere voorwaarden zijn altijd ter beoordeling van CJV Vlaardingen.

Voor meer vragen over onze algemene voorwaarden,
huishoudelijke reglement of de statuten kunt u contact opnemen met onze secretaris van CJV Vlaardingen:

Arjan Zonneveld
Mail: arjan@cjvvlaardingen.nl

Algemene Voorwaarden