algemene voorwaarden van cjv vlaardingen

Schrijf je in voor onze zomerkampen!

Al plannen voor de zomervakantie? Jij gaat toch ook weer mee met een van de zomerkampen van de CJV?
Wil jij er als eerste bij zijn en zeker zijn van een plekje schrijf je dan snel in!

Juniorenkamp van 14 tot en met 21 juli 2018 - € 133,-
Tienerkamp van 21 tot en met 28 juli 2018 - € 143,-
Theaterkamp van 18 tot en met 22 augustus 2018 - € 110,-


Algemene Voorwaarden van CJV Vlaardingen.

Op al onze activiteiten (eenmalig en/of op regelmatige basis), voorstellingen en kampen gelden de Algemene voorwaarden van CJV Vlaardingen.
Een uitwerking van de specifieke kampvoorwaarden en de FF CH!LLEN voorwaarden zijn hieronder te lezen, verdere voorwaarden zijn altijd ter beoordeling van CJV Vlaardingen.

Voor meer vragen over onze algemene voorwaarden, huishoudelijke reglement of de statuten kunt u contact opnemen met onze secretaris van CJV Vlaardingen:

Arjan Zonneveld
Mail: arjan@cjvvlaardingen.nl


Mededelingen en Algemene Voorwaarden vakantiekampen CJV Vlaardingen.

MEDEDELINGEN VAKANTIEKAMPEN CJV VLAARDINGEN
• Alle vermelde prijzen zijn inclusief: vervoer van Vlaardingen naar de vakantiebestemming v.v., overnachtingen, voeding, verzekeringen, recreatie en fietsvervoer (indien van toepassing).
• Voor aanvullende informatie over de kampen en betalingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.
• Betalingen kunnen worden overgemaakt op onze ING-rekening 99627 t.n.v. CJV Vlaardingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEKAMPEN CJV VLAARDINGEN
I. Vakantieweek:

1. Aanmelding voor een vakantieweek kan op 2 manieren:
a. Door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Dit formulier dient met gelijktijdige betaling van minimaal het inschrijfgeld te worden ingeleverd op ons kantoor;
b. Door het online invullen van het inschrijfformulier via onze website www.cjvvlaardingen.nl. Tijdens het inschrijven wordt de mogelijkheid geboden om direct minimaal het inschrijfgeld te betalen. De reservering is pas definitief wanneer het geld door ons is ontvangen.

2. Het resterende bedrag van de kampprijs dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vakantieweek te zijn voldaan. Vindt de aanmelding plaats binnen 4 weken voor vertrek van de vakantieweek, dan dient de gehele kampprijs ineens te worden voldaan.

3. Voor vertrek wordt voor iedere vakantieweek een informatieavond gehouden waar u tevens het resterende bedrag kunt voldoen.

4. Bij annulering wordt het reeds betaalde terugbetaald na overlegging van een bewijs van overmacht (bijv. doktersverklaring).

5. Indien een vakantieweek geen doorgang kan vinden - zulks ter beoordeling van de CJV Vlaardingen - wordt u hiervan tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. In dit geval zullen alle reeds door ons ontvangen betalingen aan u worden gerestitueerd. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden.

II. Buitenlandkamp (16+):

Vanwege de hogere reserveringskosten voor huisvesting en vervoer, heeft het Buitenlandkamp aanvullende voorwaarden op die van de vakantieweek:

6. Wanneer het inschrijfgeld (€ 50) eenmaal is voldaan, wordt dit niet meer gerestitueerd. Wanneer je bijvoorbeeld in maart betaalt en je besluit in juni niet meer mee te gaan, krijg je je aanbetaling niet terug. Dit doen we om te zorgen dat het kamp zeker doorgaat!

III. Vakantieweekend:

1. Aanmelding voor een vakantieweekend kan op 2 manieren:
a. Door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Dit formulier dient met gelijktijdige betaling van de kampprijs te worden ingeleverd op ons kantoor;
b. Door het online invullen van het inschrijfformulier via onze website www.cjvvlaardingen.nl. Tijdens het inschrijven wordt de mogelijkheid geboden om direct de kampprijs te betalen. De reservering is pas definitief wanneer het geld door ons is ontvangen.

2. Voor de vakantieweekends worden twee verschillende bedragen gehanteerd. Het laagste bedrag is voor leden van de CJV Vlaardingen. Het hogere bedrag geldt voor niet-leden.

3. Bij annulering wordt het reeds betaalde terugbetaald na overlegging van een bewijs van overmacht (bijv. doktersverklaring).

4. Indien een vakantieweekend geen doorgang kan vinden - zulks ter beoordeling van de CJV Vlaardingen - wordt u hiervan tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. In dit geval zullen alle reeds door ons ontvangen betalingen aan u worden gerestitueerd. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden.Algemene mededelingen en voorwaarden FF CH!LLEN activiteiten CJV Vlaardingen:

ALGEMENE MEDEDELINGEN EN VOORWAARDEN FF CH!LLEN ACTIVITEITEN CJV VLAARDINGEN

Aanmelding voor een activiteit geschiedt door opgave op kantoor of online via het reserveringssysteem van onze website: www.cjvvlaardingen.nl en na betaling van de deelnemersbijdrage.

1. De betaling kan contant op kantoor gebeuren.
2. De betaling kan door overmaking van het verschuldigde bedrag op girorekening 99627 t.n.v. CJV Vlaardingen onder vermelding van je naam en reserveringsnummer.
3. De betaling kan online gedaan worden, direct na het reserveren, op website: www.cjvvlaardingen.nl via iDeal.

In verband met het reserveren van activiteiten en vervoer is inschrijven voor de activiteit alleen mogelijk, voor de uiterste inschrijfdatum, zoals wordt vermeld. Hierna kan je dus niet meer mee met de activiteit. Dus zorg dat je op tijd inschrijft en de betaling binnen is op kantoor.

LET OP: De aanmelding voor de activiteit is pas definitief, als het is bevestigd door kantoor, of een bevestigingsmail na het online reserveren en betalen via iDeal. Bij betalingen via de giro, is de aanmelding pas definitief, als de giroafschriften op kantoor zijn verwerkt.

Bij annulering wordt het reeds betaalde geld terugbetaald na overlegging van een bewijs van overmacht (bijv. doktersverklaring). Indien een activiteit geen doorgang kan vinden - zulks ter beoordeling van de CJV Vlaardingen - wordt u hiervan tenminste 5 dagen van tevoren op de hoogte gesteld. In dit geval zullen alle reeds door ons ontvangen betalingen aan u worden gerestitueerd. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden.

Voor de activiteiten worden twee verschillende bedragen gehanteerd. Het laagste bedrag is voor leden van de CJV Vlaardingen. Het hogere bedrag geldt voor niet-leden.

De vermelde prijzen zijn inclusief:
1. Vervoer van Vlaardingen naar de locatie van de activiteit v.v.
tenzij de activiteit in Vlaardingen zelf is, dan is het vervoer, onder begeleiding, per eigen fiets.
2. Verzekeringen

De vermelde prijzen zijn exclusief:
Materiaalhuur, tenzij anders is aan gegeven, zoals bv. wetsuit, ski's/snowboard+schoenen, schaatsen. Dit kan zelf meegenomen worden of tegen vergoeding ter plaatse gehuurd worden.

 
 
 
 
 
Tienerkamp dag 6
vr 27 juli 2018
 
Tienerkamp dag 5
wo 25 juli 2018
 
Tienerkamp dag 4
wo 25 juli 2018
 
Tienerkamp dag 3
di 24 juli 2018
 
Tienerkamp dag 1/2
di 24 juli 2018
 
Gjo-kamp 2018
za 2 juni 2018
 
bekijk het archief >>
 
 
 
 
 
 
verslagen
 
activiteiten
 
nieuwsartikelen