huurvoorwaarden

Schrijf je in voor onze zomerkampen!

Al plannen voor de zomervakantie? Jij gaat toch ook weer mee met een van de zomerkampen van de CJV?
Wil jij er als eerste bij zijn en zeker zijn van een plekje schrijf je dan snel in!

Juniorenkamp van 14 tot en met 21 juli 2018 - € 133,-
Tienerkamp van 21 tot en met 28 juli 2018 - € 143,-
Theaterkamp van 18 tot en met 22 augustus 2018 - € 110,-


Voor het materiaal van CJV Vlaardingen

1. Verhuur van de materialen geschiedt per dag, bij afhalen dient een borg van € 20,00 te worden betaald.

2. Gedurende de huurtijd is alle risico voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde voor de huurder.

3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies van, het gehuurde - hoe dan ook ontstaan – en is verplicht dit direct aan de verhuurder te melden.

4. De huurder verklaart bij ontvangst van de materialen deze in goede staat te hebben ontvangen; deze in die staat te houden en na afloop van de huurperiode weer aan de verhuurder terug te geven

5. Alle gehuurde materialen dienen afgehaald en terugbezorgd te worden op het kantoor van de CJV Vlaardingen.

6. Gehuurde materialen kunnen, tenzij anders afgesproken, afgehaald tijdens openingstijden van ons kantoor.

7. Bij terugkomst dienen de kosten contant te worden voldaan.

8. Het is verboden gehuurde materialen door derden te laten gebruiken.

9. Huurders uit tariefgroep 2 dienen zich bij het afhalen van de gehuurde materialen te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

10. Ten laste van de huurder komen de kosten voor alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten volgend uit de huurafspraken nodig mocht achten.

11. De huurder verbindt zich de verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op de onderhavig aan hem/haar verhuurde roerende goederen, of op een gedeelte daarvan, voorts van zijn/ haar faillissement, zijn/ haar aanvrage om surseance van betaling en onder curatele stelling. Tevens is de huurder in dat geval verplicht om de beslagleggende curator, deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in deze overeenkomst.

 
 
 
 
 
Tienerkamp dag 6
vr 27 juli 2018
 
Tienerkamp dag 5
wo 25 juli 2018
 
Tienerkamp dag 4
wo 25 juli 2018
 
Tienerkamp dag 3
di 24 juli 2018
 
Tienerkamp dag 1/2
di 24 juli 2018
 
Gjo-kamp 2018
za 2 juni 2018
 
bekijk het archief >>
 
 
 
 
 
 
verslagen
 
activiteiten
 
nieuwsartikelen